verzuim verzekering
Online offerte aanvraag
  Verzuimverzekering
 
  Dienstverlening
  Werkwijze
  Voordelen
  Overige diensten
  Business partners
 
  Offertes
  Algemene voorwaarden
 
  Tips
  Actualiteiten
 
   
             
verzuimverzekering verzuim verzekering verzuim verzuim verzekering verzekering verzuim
Home Contact  Docs FAQ Links Afspraak Vragen?
ziekteverzuimverzekering
verzuim verzekering ziekteverzuimverzekering

Verzuimverzekering in 2016

Waarom een verzuimverzekering

Als een werknemer zich voor langere tijd ziek meldt, komt er veel op u af. Op administratief en financieel gebied. Bij Werkgeverservice vindt u een complete oplossing voor preventie, verzuim en re-integratie: de verzuimverzekering Plus.

Ziek personeel kan ingrijpende gevolgen hebben voor uw onderneming. Daarnaast heeft u als werkgever de wettelijke plicht uw werknemer terug te brengen in het arbeidsproces. Met de verzuimverzekering verzekert u loondoorbetaling van zieke medewerkers, de inzet en vergoeding van verzuimbegeleiding en re-integratie. Daarnaast worden de kosten verhaald als iemand anders aansprakelijk is voor het verzuim van uw medewerker.

Niet alleen meer een verzuimverzekering in 2016 maar ook een team die u helpt

Wij van Werkgeverservice zijn afkomstig van de vroegere bedrijfsverenigingen en hebben dan ook allen een brede ervaring op het gebied van verzuimverzekeringen, WIA, WGA en andere belangrijke verzekeringen

Dat er ook in 2016 veel van u als ondernemer gevraagd wordt mag duidelijk zijn:

- veranderingen in het ontslagrecht. Heeft u de juiste contracten nog wel met uw werknemers?;

- hoe gaat u om met de zeer belangrijke dossiervorming?;

- heeft u nog de juiste proef - en opzegperiodes in uw contracten?;

- wat is er afgesproken in een CAO over ontslag en gaat een CAO voor op het Burgelijk Wetboek? Het simpel afdekken van uw verzuimrisico door middel van een verzuimverzekering is niet voldoende. Een verzuimverzekering zal qua premie hoger zijn indien u uw verzuim niet onder controle hebt. Een verzuimverzekering alleen is dus niet de oplossing voor een gezond verzuimbeleid. Naast uiteraard een goede werksfeer en een veilige werkplek is een verzuimprotocol wel het minst wat u geregeld dient te hebben.

Over uw verzuim en verzuimverzekering (ziekteverzuimverzekering)

Steeds meer bedrijven nemen het risico van verzuim zelf, met andere woorden er wordt geen verzuimverzekering afgesloten. In veel gevallen kan ook zonder een verzuimverzekering gesproken worden van een aanvaardbaar risico. Het is echter ook gebleken dat, zonder er goed over na te denken én alleen naar de (te besparen) kosten wordt gekeken. In sommige gevallen heeft het ontbreken van een verzuimverzekering tot bedrijfssluiting geleid. U kunt ons inschakelen óf een verzuimverzekering noodzakelijk is wij analyseren voor u de risico's.

Wat nu voordelig is blijkt straks niet afdoende om uw risico af te dekken.

Een verzuimverzekering ( ziekteverzuimverzekering ) die past, verzuim verzekering die betaalbaar blijft. Verzuimverzekering die dekt, verzuimverzekering die voor u werkt. Wij helpen u niet alleen met de voordeligste ziekteverzuimverzekering wij blijven u ook steunen.

Verzekeringen

verzuim verzekeringen en overige verzekeringen worden constant vergeleken. Wat het kabinet ook besluit het pakket wordt vergeleken met de wetgeving. Uw ziekteverzuim-, wga- en DGA/AOV verzekering worden up tot date gehouden.

Uw verzuimverzekering (ziekteverzuimverzekering) en overige bedrijfsverzekeringen zijn net als uw onderneming dynamisch. U weet dat een prijs alleen niet de deal maakt. De winst zit vaak in de aftersales. U kunt hier absoluut uw voordeel mee doen. Kies "online offerte aanvraag" om de proef op de som te nemen.

Bedrijfsverzekeringen

De (bedrijf)verzekeringen passen bij de onderneming: een bouwbedrijf is immers anders dan een metaalbedrijf of tuinbouwbedrijf. Hiermee wordt rekening gehouden. Verzekeren is een vak!

Wie is werkgeverservice?

Oud medewerkers van het vroegere GAK (nu UWV), SFB,DETAM, GUO (de oude bedrijfsverenigingen) hebben de handen ineen geslagen voor ú als werkgever. Wij bieden u een gedegen no-nonsens”service aan die u alleen kunt ervaren als u met ons in contact treedt. Pas dan immers kunnen wij laten zien wat wij u echt kunnen bieden.

Diensten

Wij bieden diverse oplossingen voor uw verzuimverzekering (ziekteverzuimverzekering) en overige bedrijfsverzekeringen, wij volgen de ontwikkelingen zodat u altijd "bij" blijft. Wat het kabinet gaat brengen is nog niet geheel zeker!

Verzuimverzekering en ziekteverzuimverzekering dekken hetzelfde!Toch zitten er verchillen in. Bij onderzoeken welke dekking en welke verzekeraar voor u in uw geval het beste is laten wij ons niet alleen leiden door de premie: claimbehandeling, begeleiding, premie bij stijging van verzuimpercentage zijn minstens zo belangrijk. Ook een goede arbo dienstverlening in samenhang met uw verzuimverzekering is uiteraard belangrijk. U zult zien en merken dat 100 euro premie per jaar meer u duidenden euro's aan gemak op kan leveren. Kortom welke verzuimverzekering en bij welke verzekeraar hangt af van verschillende omstandigheden: branche, cultuur, plaats, verzuimverleden etc.

 
klachteninstituut.nl van nonsens...naar NO nonsens
 

E-mail info @ werkgeverservice.nl
wij werken samen met: www.regiohypotheken.nl www.slimverzekering.nl en www.polisidee.nl